Cenová kalkulácia

close

Vyžiadajte si cenovú kalkuláciu na betónové ploty. Zadajte vašu špecifikáciu vo formulári nižšie a my vás budeme kontaktovať.

Služba

Debniace tvárnice

Debniace tvárnice

Debniace tvárnice
Šalovacie debniace tvárnice sa používajú ako stratené debnenie, ktoré slúži ako základ pre betónové ploty, betónové múry, oporné múry, železobetónové steny, priečky suterénov, sokle, šachty a iné. Betónové debniace tvárnice predstavujú jednoduchú a rýchlu

Debniace tvárnice a stratené debnenie

Stratené debnenie je technológia, ktorá odbúrava potrebu tradične vytvárať na stavbe debniacu formu zo stavebného reziva a odstraňovať ju po zaschnutí betónu. Stratené debnenie urýchľuje realizáciu betónových konštrukcií - základy, betónové múry, šachty, stropy, bazény a iné. Betónové debniace tvárnice sú z prostého betónu a majú profil prispôsobený pre vloženie výstuže a tzv. zámok, vďaka ktorému tvarovky do seba presne zapadajú. 

Vnútorná dutina debniacej tvárnice sa zalieva betónom alebo sa drážky vystužia armatúrou. Na záver sa betónové debniace tvárnice sfinalizujú povrchovou úpravou - omietka, oblad, náter a iné. Debniace tvárnice s technológiou stratené debnenie, možno efektívne využiť pri záklodoch stavieb, kde sa spotrebuje najviac betónu. Základové pásy sa najrýchlejšie a najjednoduchšie vybudujú, ak sa použijú prefabrikované betónové debniace tvránice. Keďže odpadá nutnosť montáže debnenia, dochádza k úspore betónu. 

Debniace betónové tvárnice sa na seba kladú na sucho, zalievajú sa betónom a spevnia sa oceľovou výstužou. Betón sa vylieva maximálne do výšky štyroch radov a musí sa liať opatrne a plynule. Prvý rad debniacich tvárnic sa ukladá na vybetónovaný podklad zosilnený oceľovou výstužou, čo zabezpečí pevnú stavebnú konštrukciu a predchádza sa tým možnému prasknutiu pod tlakom betónu a debniacich tvárnic. Naše betónové výrobky, debniace tvárnice, spĺňajú vysoké požiadavky na kvalitu, tepelnú a zvukovú izoláciu a to všetko za výhodnú cenu.

A
Betónové tvárnice na suché murovanie

Betónové tvárnice na suché murovanie môžete využiť pri stavbe plotov, múrov alebo oporných múrov. Betónové bloky sú kladené na sucho a majú už zrazené hrany. Pri stavbe sa tvárnice postupne kladú na seba a to bez použitia malty. Nevzniká tak nutnosť maltovať alebo špárovať škáry muriva. Po celom obvode pohľadovej plochy tvarovky sú skosené hrany. Výsledkom je na pohľad estetické murivo, ktoré je vo svete stavebníctva veľmi dobre hodnotené.

A
Debniace tvárnice a ich výhody

Debniace betónové tvárnice sa vyznačujú jednoduchou suchou montážou, presným ukladaním, dobrou priľnavosťou omietky, úsporou času a nákladov. Debniace tvárnice je možné upravovať sekaním, frézovaním alebo vŕtaním. Debniace tvárnice sú vyrobené z betónu s dutinou pre vyplnenie betónom a s drážkou, kde sa ukladá vystúž. Pre vytvorenie stĺpov a piliérov sú ideálne pilierové debniace tvárnice.

A
Debniace tvárnice a ich úžitkové vlastnosti

Debniace tvárnice majú vynikajúce úžitkové vlastnosti. Betónová tvárnica, ako strešné debnenie, zjednodušuje a zlacňuje stavbu základov a odbúrava sa tak potreba montáže šalovania.

A
Betónové debniace tvárnice využitie

Betónové tvarovky možno využiť i v ďalších oblastiach, nie iba pri stavbe základov. Profil a vlastnosti, ktoré debniace tvárnice spĺňajú, umožňuje ich ďalšie využitie napr. pri budovaní podzemných stien, oporných stien a to i v svahovitom teréne, skladov, garáží, záhradných dielní. Debniace tvárnice umožňujú aj rýchlu výstavbu železobetónových stien bazénov, s použitím technológie- stratené debnenie. Betónové tvarovky uľahčujú celú výstavbu a tiež časovú náročnosť s minimálnym zásahom do okolitého prostredia. Kvalitné bazény sa montujú tak, že skelet tvoria prefabrikované betónové tvárnice, polystyrén či polypropylén a následne sa spevní betónom.

A
Zloženie debniacich tvárnic

Pri debniacich tvárniciach sa vnútorná dutina zalieva betónovou zmesou. Naše tvárnice vyrábame z prvotriedneho betónu, ktorý spĺňa náročné požiadavky na kvalitu a dlhú životnosť.

Betónové debniace tvárnice (stratené debnenie) možno použiť pre tieto stavebné časti:

  • stavba základov
  • stavba plotov
  • stavba oporných stien
  • stavba stĺpov a piliérov
  • stavba pivníc a suterénov
Naša ponuka:
Debniaca tvárnica T20
Dĺžka
50 cm
Výška
20 cm
Šírka
20 cm
Debniaca tvárnica T40
Dĺžka
50 cm
Výška
20 cm
Šírka
20 cm
Debniaca tvárnica T30
Dĺžka
50 cm
Výška
20 cm
Šírka
20 cm