Betónové žumpy

Zaoberáme sa výrobou, dodávkou a kompletnou montážou betónovej žumpy. Ak nemôžete mať kanalizáciu, betónová žumpa je vhodným riešením pre rodinné domy alebo priemyselné objetky. Betónové žumpy vyrábame z kvalitného betónu, ktorý je nenasiakavý a neprepúšťa vodu. 

Betónová žumpa a jej význam

Betónová žumpa slúži predovšetkým na zachytenie odpadových vôd (splaškových vôd) alebo osobitných vôd. Nedochádza pritom k následnému vypúštaniu do povrchových a podzemných vôd. Hlavnou požiadavkou na kvalitnú montáž betónovej žumpy je jej nepriepustnosť. Prefabrikovaná žumpa teda predstavuje uzavretý, bezodtokový, vodotesný stavebný objekt, ktorý je možné zapustiť pod úroveň terénu. Možno ich montovať na miestach s rôznymi typmi zeminy. 

Betónová žumpa pre rodinný dom

Žumpa je uzatvorená monolitická nádoba v blízkosti domov. Betónová žumpa plní svoju funkciu tým, že zhromažďuje odpadovú vodu. V betónovej žumpe sa akumuluje splašková voda z rodinných domov, chalúp, reštaurácií, penziónov, poľnohospodárskych stavieb a iných objektov. Osobitý význam majú betónové žumpy na miestach, kde nie je možné splaškové odpadové vody odvádzať do kanalizácie centrálnou čističkou odpadových vôd. V žumpách sa odpadová voda iba uskladňuje, nerieši však jej zneškodňovanie. Betónové žumpy je nevyhnutné pravidelne vyprázdňovať, teda vyvážať a obsah nádrže likvidovať v súlade s legislatívou na ochranu životného prostredia. 

Betónové žumpy slúžia ako:

  • domáca žumpa 
  • žumpa na dažďovú vodu
  • žumpa na močovku
  • žumpa na hnoj

Naša firma dodáva a montuje betónové žumpy a ostatné betónové výrobky z vysoko kvalitných materiálov a s dlhou životnosťou. Ak potrebujete poradiť  s výberom betónovej žumpy vhodnej pre váš objekt a účel použitia, neváhajte nás kontaktovať. 

TECHNICKÉ PARAMETRE
dĺžka 2,9 m
šírka2,4 m
výška2,15 m
hmotnosť 7500 kg

Cenová kalkulácia

Vyžiadajte si cenovú kalkuláciu na žumpy. Zadajte vašu špecifikáciu vo formulári nižšie a my vás budeme kontaktovať. 

Meno a priezvisko:
Telefón:
E-mail:
Správa:
Prílohy